Duzz Concrete Remover - Privacybeleid

Ingangsdatum: 27 april 2018 INTERNATIONALE PETROLEUM PRODUCTEN ("ons", "wij" of "onze") beheert de www.duzzeurope.com website (de "Service"). Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld. We gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenissen als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk vanaf www.duzzeurope.com

Definities

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Koekjes

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van een gebruiker.

Data Controller

Gegevenscontrolemechanisme betekent een persoon die (alleen of samen of in gemeenschap met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt. Ten behoeve van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw gegevens.

Gegevensverwerker (of serviceproviders)

Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke persoon (anders dan een medewerker van de gegevenscontroller) die de gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder. We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

Gegevensonderwerp

Gegevensonderwerp is een levend persoon die het onderwerp is van persoonlijke gegevens.

Gebruiker

De gebruiker is de persoon die onze service gebruikt. De gebruiker komt overeen met de gegevenshouder, die het onderwerp is van persoonlijke gegevens.

Informatie verzamelen en gebruiken

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Typen verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ('Persoonlijke gegevens'). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, provincie, postcode
 • Cookies en gebruiksgegevens
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen enkele of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de link op te zeggen of de instructies op te volgen die worden verstrekt in elke e-mail die we verzenden.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina's is besteed, uniek apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies Data

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en analyseren. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken. Voorbeelden van cookies die we gebruiken:
 • Sessie Cookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeur Cookies. We gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligings cookies. We gebruiken beveiligingskoekjes voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:
 • Om onze service te leveren en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service
 • Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Analyse of waardevolle informatie verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze service
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen

Retentie van gegevens

INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven. INTERNATIONALE PETROLEUM PRODUCTEN zullen ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden bevatten. Gebruiksgegevens worden over het algemeen gedurende een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan - en worden onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied. Als u zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt en ervoor kiest informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar het Verenigd Koninkrijk overdragen en daar verwerken. Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht. INTERNATIONALE AARDOLIEPRODUCTEN nemen alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten INTERNATIONALE PETROLEUM PRODUCTEN kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om:
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS te beschermen en verdedigen
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Jou rechten

INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u het gebruik van uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw Persoonlijke gegevens rechtstreeks bijwerken in het gedeelte met accountinstellingen. Als u uw persoonlijke gegevens niet kunt wijzigen, neemt u contact met ons op om de vereiste wijzigingen aan te brengen. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en als u wilt dat deze wordt verwijderd van onze systemen, neemt u contact met ons op. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht:
 • Om toegang te krijgen en een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren
 • Om eventuele persoonlijke gegevens over u te corrigeren die niet juist zijn
 • Om verwijdering van persoonlijke gegevens over u te verzoeken
 • U hebt het recht op dataportabiliteit voor de informatie die u verstrekt aan INTERNATIONAL PETROLEUM PRODUCTS. U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens aanvragen in een veelgebruikte elektronische indeling, zodat u deze kunt beheren en verplaatsen.
 • Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

Dienstverleners

We kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze Service ("Service Providers") te vergemakkelijken, de Service namens ons te verlenen, servicegerelateerde services te verlenen of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service heeft geen betrekking op personen onder de 13 jaar ("kinderen"). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen u dit laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: Door deze pagina op onze website te bezoeken: www.duzzeurope.com

English French German Spainish Dutch Norwegian
Copyright © 2015 IPP Limited. All Rights Reserved.

Web and Graphic Design Agency - Rubber Duckiee Ltd.