Gordon Pirret

Duzz Info

Slik ble Duzz til

Gordon Pirret fra International Petroleum Products (IPP) så behovet for en betongfjerner som var trygg og enkel i bruk, aggressiv mot betong men uskadelig for brukerne, utstyr og miljø.

"Det var ikke enkelt å utvikle et produkt som oppfyller alle disse kravene, men når jeg har bestemt meg, gir jeg meg ikke før jeg er fornøyd med resultatet".

Kort fortalt; Duzz er det tryggeste og mest effektive middel for oppløsning og fjerning av betong- og sementrester som er tilgjengelig i dag!

How Duzz it work?

Gordon Pirret

Duzz ble utviklet ved en nøyaktig kontrollert blanding av tensider og nye, sikre betong-oppløsningsmidler. Nøytrale pH-verdier har vært et ufravikelig krav under hele utviklingsprosessen.
Den unike sammensetningen gjør at Duzz kan benyttes i stor og liten skala, ved industrianlegg, byggeplasser eller i små, private prosjekter. Kort sagt, Duzz brukes over alt der det er behov for fjerning av overflødige rester av betong og sementbaserte produkter.

Duzz mykgjør herdete betongrester slik at dette kan fjernes uten skade på overflater og øvrig materiell. Duzz brukes på blandemaskiner, pumper, forskalingsutstyr, avrettere og annet utstyr. Duzz kan benyttes på malte overflater, alle metaller, plast, glass, belegningsstein, murstein fliser og mye mer. Duzz er også effektiv for fjerning av uønskete rester av andre sementbaserte materialer som lim, fugemasser, puss mm.

Vi kan ikke avsløre alle hemmeligheter bak sammensetningen av Duzz, men her er noe av vitenskapen bak: Duzz konverterer de positive ionene i herdet sement til negativt ladete ioner, det gjør at sementen oppløses til myk masse som kan skrubbes og vaskes vekk. Så enkelt er det!

Duzz er miljøvennlig, til og med beholderne kan resirkuleres. Duzz er ufarlig for personell og luktfritt. Avrenningsvann har nøytral pH-verdi på 6,5 og møter vanlige utslippskrav.

Påføring av Duzz

Vi anbefaler å fukte overflaten eller utstyret du skal rengjøre før påføring. Duzz er mest effektiv på våte overflater og bør ikke benyttes i sterkt solskinn eller på svært varme dager. Når du er klar gjør Duzz jobben i fire enkle steg:

  1. Duzz kan benyttes konsentrert eller fortynnet og påføres med spray-utstyr. Spray med lavt trykk er mest effektivt. Hvis du benytter Duzz sprayflaske, rist flasken grundig og spray det valgte område grundig fra 15cm avstand.

  2. La virke i minst 30 minutter, hold øye med området og etterbehandle med lette spraylag hvis overflaten tørker. Dette er viktig for at Duzz skal virke.

  3. Når behandlingen er ferdig fjernes oppløst masse med skrape/børste. Bruk høtrykkspyler for å vaske området rent. Er det store mengder som skal fjernes kan det være nødvendig å gjenta behandlingen.

  4. Ved fjerning av store mengder overflødig betong kan det svare seg å la Duzz virke natten igjennom og så vaske med høytrykkspyler om morgenen. Gjenta behandlingen om nødvendig.

 

How to apply DUZZ

For more information on application and the Material Safety Data sheet go to Duzz Downloads.

 


English French German Spainish Dutch Norwegian
Copyright © 2011 International Petroleum Products Limited. All Rights Reserved.

Web and Graphic Design Agency - Rubber Duckiee Ltd.