Gordon Pirret

Duzz informatie

De Geschiedenis van Duzz

Gordon Pirret van  International Products Ltd zag de behoefte voor een veilig en gemakkelijk toe te passen product om de betonresten van diverse machines, gereedschappen en oppervlaktes te verwijderen.Een product met de eigenschappen, dat agressief werkt op de betonresten en tevens niet agressief is   voor de gebruiker en uw gereedschap en bovenal milieuvriendelijk dient te zijn..
 
"Het was niet gemakkelijk een product te ontwikkelen dat aan al deze eigenschappen voldoet.  Maar als ik bepaalde ideeën in mijn hoofd heb, stop ik er pas mee totdat ik met het resultaat tevreden ben", aldus Pirret . Kort gezegd: Duzz is het meest veilige en effectieve moleculaire product om beton en cementresten op een milieuvriendelijke manier te verwijderen, dat thans wereldwijd verkrijgbaar is. U ter beschikking gesteld door IPP Buildig Products.

Hoe werkt het?

Gordon Pirret

Duzz werd ontwikkeld door het verantwoord mengen van capillair – actieve stoffen met een nauwkeurige en veilige pH controle en met nieuwe milieuvriendelijke oplosmiddelen voor cement en betonresten.  Deze unieke combinatie betekent, dat Duzz de meeste commerciële,  industriële en huishoudelijke objecten kan reinigen van aanwezige beton en cementresten. Duzz maakt de cementresten zachter en helpt bij het verwijderen van deze harde cementophopingen  van mixers, pompen, bekistingen, afreispanen en verdere machines, die bij de betonverwerking worden ingezet,  zonder de oppervlaktes te beschadigen.Ook het  schilderwerk, alle metalen, plasticproducten, alle soorten tegels, bakstenenen andere gebruikte bouwmaterialen, glas inbegrepen kunnen met Duzz  worden behandeld. Duzz kan ook worden toegepast op andere cement –basis producten zoals kleefstoffen, dunne mortelresten, enz.  Het  heeft zeker in alle opzichten voldaan aan de verwachtingen van Gordon !.
 
We willen niet alle geheimen van het succes van Duzz prijsgeven, maar we kunnenU wel deelgenoot maken van een deel van de wetenschap achter de pH-neutrale formule. Duzz doet zijn werk door de positieve ionen van de harde kern Portland cement om te zetten in negatieve ionen. Het betonresten  lossen op als een soort slurry , die daarna eenvoudig van het oppervlak kan worden weggespoeld. We vertelden het U al, eigenlijk heel eenvoudig!
 
Duzz is ecologisch vriendelijk en heeft zelfs een biologisch afbreekbare inhoud, dus veilig voor het milieu! Het product is ongevaarlijk en verspreidt  geen nare geuren..
 
Bij het vrijgekomen spoelwater werd een neutraal gehalte van 6,5 pH gemeten, dat ruimschoots voldoet aan de overheidsvoorschriften. Na maanden van perfectioneren van de formule en uitgebreide praktijk testen is het nu gereed om U  de gebruiker het leven een stuk gemakkelijker een aangenamer te maken.

Het toepassen van Duzz

We adviseren om het te reinigen oppervlak, de machine, het gereedschap, van te voren nat temaken, voordat U Duzz toepast. Daar Duzz optimaal en effectief werkt in de natte fase, raden we U aan Duzz niet te gebruiken bij sterk zonlicht of tijdens zeer warme ( hete ) dagen.

  1. Als U Uw voorbereidingen getroffen hebt, werkt Duzz in 4 gemakkelijke stappen…Duzz kan in geconcentreerde vorm of verdund worden toegepast d.m.v. spuitapparatuur.Lage‐druk spuitapparatuur of een schuimspray zijn het meest effectief .

  2. Als U de Duzz spuitbus toepast, schudt deze dan goed voor gebruik en houdt de bus ca.15 cm van het oppervlak, om daarna vrijelijk te spuiten.Tenminste 30 minuten laten inwerken en tijdens het schoonmaakproces het oppervlak nogmaals licht nevelen met Duzz om uitdrogen te voorkomen anders kan Duzz inactief worden. Ondersteun de werking van Duzz door het oppervlak te borstelen en af te schrapen om vervolgens af te spuiten met een hogedrukspuit.

  3. Het kan noodzakelijk zijn om de toepassing te herhalen in geval van zware verontreinigingen op het oppervlak om zodoende het gewenste resultaat te verkrijgen.

  4. Wanneer dikke betonresten aanwezig zijn, laat Duzz dan een nacht inwerken en spuit het de volgende ochtend met een hoge drukspuit weg! Bij nog dikkere betonresten verdient het aanbeveling  de procedure nog een paar keer te  herhalen.

 

How to apply DUZZ

Voor meer informatie over de toepassing en veiligheidsbladen betreffende Duzz. Ga naar Duzz downloads.

 


English French German Spainish Dutch Norwegian
Copyright © 2015 IPP Limited. All Rights Reserved.

Web and Graphic Design Agency - Rubber Duckiee Ltd.